مركز مشاوره سایبان مهر با سلام این وبلاگ به منظور گسترش دانش روانشناسی و ارتباط بیشتر با افراد در این زمینه می باشد مرکز مشاوره سایبان مهر -شیراز خیابان پوستچی ساختمان شماره 15 طبقه دوم واحد 1 مدیر مسئول : یابنده دانشجوی دکتری روانشناسی tag:http://mehr288.mihanblog.com 2020-04-07T18:58:05+01:00 mihanblog.com آیین نامه دوره کارورزی بر گرفته از سایت سازمان نظام روانشناسی 2016-04-05T04:51:42+01:00 2016-04-05T04:51:42+01:00 tag:http://mehr288.mihanblog.com/post/36 - یابنده آیین نامه دوره کارورزی مقدمه: در اجرای بند 1 ماده 2 و بند 1 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، "دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال" به شرح زیر است: در ایندستورالعمل، به جای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از واژه »سازمان«، به جای معاونت آموزشی، از واژه» معاونت«،  آیین نامه دوره کارورزی

مقدمه: در اجرای بند 1 ماده 2 و بند 1 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، "دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال" به شرح زیر است: در ایندستورالعمل، به جای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از واژه »سازمان«، به جای معاونت آموزشی، از واژه» معاونت«، به جای دستورالعمل دوره کارورزی متقاضیان پروانه اشتغال، واژه»دستورالعمل « استفاده می شود.

تعاریف:

* استاد ناظر: شخصی است که ... بقیه در ادامه مطلب 

]]>
آموزش و روانکاوی 2015-08-14T07:09:17+01:00 2015-08-14T07:09:17+01:00 tag:http://mehr288.mihanblog.com/post/20 - یابنده این مطلب از سایت انجمن فرویدی گرفته شده (از مقاله روانکاوی وحشی و حواشی دکتر کدیور)زنی چهل و چند ساله و مطلقه که به دلیل اضطراب با پزشک جوانی مشورت کرده و از او می‌شنود که علت اضطرابش نداشتن رابطه ی جنسی است و اینکه ( از دید آن پزشک) برای درمان آن سه راه وجود دارد: این مطلب از سایت انجمن فرویدی گرفته شده
(از مقاله روانکاوی وحشی و حواشی دکتر کدیور)
زنی چهل و چند ساله و مطلقه که به دلیل اضطراب با پزشک جوانی مشورت کرده و از او می‌شنود که علت اضطرابش نداشتن رابطه ی جنسی است و اینکه ( از دید آن پزشک) برای درمان آن سه راه وجود دارد:
]]>
وینی کات 2015-06-24T11:34:45+01:00 2015-06-24T11:34:45+01:00 tag:http://mehr288.mihanblog.com/post/7 - یابنده  گاهی خواهر یا برادر می خواهد که برادر یا خواهر نوزاد خود را در آغوش بگیرد در چنین مواردی یک مادر عاقل به هیچ وجه نباید بار مسوولیت را بر گردن فرزند خود بیندازد، بلکه خودش نیز در آن نزدیکی می ماند که اگر لازم شد کودک خود را به آغوش امنش بازگرداند. به طور حتم یک مادر دانا فرض را بر این نمی گذارد که جای بچه اش در آغوش دختر یا پسرش امن تر است. من مراجعانی را می شناسم که خاطره آغوش برادر یا خواهر کوچکترشان مانند احساسی ناجور و کابوسی ناامن سراسر عمرشان دست از سرشان برنداشته است. د  گاهی خواهر یا برادر می خواهد که برادر یا خواهر نوزاد خود را در آغوش بگیرد در چنین مواردی یک مادر عاقل به هیچ وجه نباید بار مسوولیت را بر گردن فرزند خود بیندازد، بلکه خودش نیز در آن نزدیکی می ماند که اگر لازم شد کودک خود را به آغوش امنش بازگرداند. به طور حتم یک مادر دانا فرض را بر این نمی گذارد که جای بچه اش در آغوش دختر یا پسرش امن تر است. من مراجعانی را می شناسم که خاطره آغوش برادر یا خواهر کوچکترشان مانند احساسی ناجور و کابوسی ناامن سراسر عمرشان دست از سرشان برنداشته است. در این کابوس ها هر لحظه ممکن است که کودک از بغل خواهر یا برادرش بیفتد اینگونه است که کودک ترسان همشیر خود را بیشتر در بغل می فشارد تا سقوط نکند
دی دبلیو وینی کات روانکاو  بریتانیای
]]>
آدرس مرکز 2015-06-22T12:43:46+01:00 2015-06-22T12:43:46+01:00 tag:http://mehr288.mihanblog.com/post/4 - یابنده مرکز مشاوره روانشناختی عمومی سایبان مهرخیابان ملاصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان شیراز مهر طبقه دوم واحد 9تلفن : 32337157جهت وقت مشاوره  به شماره زیر پیام دهید:09177000288
مرکز مشاوره روانشناختی عمومی 
سایبان مهر
خیابان ملاصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان شیراز مهر طبقه دوم واحد 9

تلفن :
 
32337157
جهت وقت مشاوره  به شماره زیر پیام دهید:
09177000288
]]>
روانکاوی و خودآگاه ساختن خواست های ناخودآگاه 2015-06-22T12:41:17+01:00 2015-06-22T12:41:17+01:00 tag:http://mehr288.mihanblog.com/post/3 - یابنده گاه افراد می ترسند روانکاوی سبب صدمه شود چرا که می گویند اگر  گاه افراد می ترسند روانکاوی سبب صدمه شود چرا که می گویند اگر ]]> روانکاوی 2015-06-22T12:38:55+01:00 2015-06-22T12:38:55+01:00 tag:http://mehr288.mihanblog.com/post/2 - یابنده فروید:اگر بخواهیم روشن بین باشیم فکر می کنم باید با دو مانع بزرگ در راه شناسایی سلسله افکار آشنا شویم . در درجه اول مردم آمادگی پذیرفتن کارآیی دقیق وهمگانی اصل خلاقیت در فعالیت های روانی را ندارند ودر درجه دوم قدرت تشخیص اختلاف های میان فراشدهای روانی ناخودآگاه را از فعالیت های خودآگاه که با آن آشنا هستندصاحب نمی باشند.یکی از مقاومت های عمومی در مقابل فعالیت روانکاوی چه در اشخاص سالم یا ناسالم همین موضوع عامل دوم است. . فروید:

اگر بخواهیم روشن بین باشیم فکر می کنم باید با دو مانع بزرگ در راه شناسایی سلسله افکار آشنا شویم . در درجه اول مردم آمادگی پذیرفتن کارآیی دقیق وهمگانی اصل خلاقیت در فعالیت های روانی را ندارند ودر درجه دوم قدرت تشخیص اختلاف های میان فراشدهای روانی ناخودآگاه را از فعالیت های خودآگاه که با آن آشنا هستندصاحب نمی باشند.

یکی از مقاومت های عمومی در مقابل فعالیت روانکاوی چه در اشخاص سالم یا ناسالم همین موضوع عامل دوم است. .

]]>